Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Kody procedur dla świadczeń udzielanych za pomocą systemów teleinformatycznych

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarządy wszystkich Sekcji i Towarzystw podjęły starania i skierowały pismo m.in do Prezesa NFZ w celu uznania porad i sesji zdalnych w zakresie psychoterapii podobnie jak to mam miejsce w przypadku lekarzy psychiatrów. Prezes NFZ w trybie ekstraordynaryjnym uznał ten pomysł za dobry i zarządził 1. MZ wprowadziło poprawę do paragrafu 3 w postaci nowego paragrafu: 3a „świadczenia mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania porad”. 2. Oznacza to, iż świadczenia w formie psychoterapii, konsultacji psychologicznych mogą być realizowane online w miejscu pracy. 3. Jednocześnie Pani prof. Barbara Józefik, której należą się tutaj szczególne podziękowania za włożoną pracę i inwencję oraz koordynację prac, skierowała kolejne pismo, w którym upominamy się o uznanie porad poza miejscem pracy (na rozstrzygnięcie wciąż czekamy). 4. Do rozliczeń obowiązują następujące kody: Porada psychologiczna – 94.471 Sesja psychoterapii – 94.481 Wizyta instruktora uzależnień – 94.482 Porada lekarska – 89.0099 Łącze wyrazy szacunku, Marcin Golański Przewodniczący Zarządu Sekcji SNTR PTP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *