Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, mająca na celu rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowę więzi między jej członkami, uruchomienie zasobów rodzinnych. W terapii tej traktuje się rodzinę jak system naczyń połączonych, stąd zakłada się, że problemy jednej osoby wpływają na jego najbliższych, co dalej przyczynia się to powstawania nieporozumień i konfliktów. Z drugiej strony wzory rodzinnego funkcjonowania, wynikające z doświadczeń rodzinnych, często wcześniejszych pokoleń mogą wpływać na to jak radzą sobie członkowie rodziny, w tym na pojawienie się zachowań objawowych.

Celem terapii rodzinnej jest pokonanie trudności poprzez poszukiwanie ich źródeł oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Terapia rodzin ma na ogół formę cykl spotkań, w których psychoterapeuta, w różnych konfiguracjach rozmawia z rodzicami, dzieci lub innymi członkami rodziny.