Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin mogą zapisać się osoby będące już członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o zapisach do PTP dostępne są na stronie:
https://psychiatria.org.pl/czlonkostwo

W celu zapisania się do SNTR prosimy o wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres:

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP
Szpital Uniwersytecki nr.1
Klinika Psychiatrii
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9
85-094 Bydgoszcz

e-mail: sntr.ptp@gmail.com

Telefon: 503 705 778

 – deklaracja zgłoszeniowa

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W SNTR PTP

Szanowni Państwo,
12 marca 2016 r. Walne Zgromadzenie członków SNTR PTP przegłosowało podniesienie składki członkowskiej z 50 zł do 70 zł od 2017 roku.
Składka za 2016 rok wciąż wynosi 50 zł. Od 2017 roku będzie to 70 zł

Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o obniżeniu składki dla członków – emerytów o 50 % począwszy od 2017 roku.

Składkę należy wpłacać na konto SNTR PTP:
ING, oddział w Krakowie, 31 020 Kraków, ul. św Tomasza 20
Nr konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 64 12
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, składka członkowska SNTR PTP za rok ….

Na ten numer konta prosimy wpłacać także ewentualne zaległe składki. Do 2007 roku składka wynosiła 50 złotych rocznie. W latach 2008-2012 składka nie obowiązywała Od 2013 do 2016 roku składka wynosi 50 zł. Od 2017 roku – 70 zł

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHIATRYCZNYM

Wysokości składek:
od 2012: 120 zł
2008 – 2011: 100 zł
2007: 70 zł

Wpłaty należy dokonać na konto ZG PTP: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

więcej informacji na stronie: https://psychiatria.org.pl/czlonkostwo