Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Naukowa Sekcja Terapii Rodzin należy do European Family Therapy Association (EFTA), czyli Europejskiego Stowarzyszenia Terapeutów Rodzinnych.

EFTA jest organizacją non-profit. Została założona w 1990 roku i zrzesza członków z 29 Europejskich krajów. EFTA wspiera współpracę europejską między terapeutami rodzinnymi i praktykami systemowymi, poszczególnymi narodowymi stowarzyszeniami psychoterapeutów, oraz instytucjami ich szkolącymi. Promuje wprowadzanie wysokich standardów zawodowych w praktyce psychoterapeutycznej, szkoleniach, a także superrewizji. EFTA dba również o wymianę informacji o terapii rodzin.

Więcej informacji o EFTA znajdziesz tutaj: https://www.europeanfamilytherapy.eu. Na stronę tą warto zajrzeć, bo znajdziesz tam aktualne informacje o konferencjach terapeutów rodzinnych i różnych szkoleniach. Nie obawiaj się w nich uczestniczyć, zwłaszcza jeśli organizatorzy zapraszają uczestników z wielu krajów. Ceny nie zawsze są wysokie i wystarczy znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Na stronie www EFTY zebrano też szereg internetowych linków między innymi do czasopism naukowych poświęconych terapii rodzin. Jeśli nie znasz angielskiego – nic nie szkodzi, strona ma również swoją francuskojęzyczną wersję.

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP przynależy konkretnie do Chamber of National Family Organisation (NFTO), czyli Izby Narodowych Stowarzyszeń Terapeutów Rodzinnych. EFTA-NFTO jest częścią EFTY, obok Izby Instytutów Szkolących w Terapii Rodzin (EFTA-TIC) oraz Izby Członków Indywidualnych (EFTA-CIM). EFTA-NFTO wspiera narodowe stowarzyszenia, takie jak nasze, w propagowaniu terapii rodzin. Dzięki uczestnictwu w EFTA-NFTO jesteśmy rozpoznawani w Europie (co może mieć znaczenie dla polskich terapeutów pracujących za granicą), jak również uczestniczymy w międzynawowym dialogu dotyczącym kształtu i rozwoju terapii rodzin. Przykładowo w roku 2017 podczas zjazdu EFTA-NFTO odbyła się pogłębiona dyskusja dotycząca prowadzenia terapii rodzin poprzez SKYPA. Terapeuci rodzinni z kilku Europejskich krajów zastanawiali się na ile taka forma psychoterapii staje się koniecznością w przypadku rodzin, których członkowie co raz częściej mieszkają w różnych miejscach i sami ze sobą również komunikują się za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Naukowa Sekcja Terapii Rodzin działa więc na polu międzynarodowym. Chcemy korzystać z doświadczeń koleżanek i kolegów z innych krajów, ale też zastanowić się, co my możemy wnieść do Europejskiej terapii rodzin, jaka jest nasza specyfika i nasze mocne strony.