Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

V Konferencja Superwizorów, 16-18.09.2022 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: www.sekcjanuakowapsychoterapii.org

Szanowni superwizorzy i superwizorzy aplikanci,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18.09.2022r. odbędzie się V Konferencja Superwizorów pod tytułem „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”.

Miejscem konferencji będzie Młyn Jacka Hotel&Spa w Jaroszowicach koło Wadowic. Temat konferencji dotyczy złożonego procesu kształtowania psychoterapeuty i superwizora, a szczególnie miejsca superwizji w tym procesie.

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień.

W ramowym programie konferencji przewidziane są zarówno wykłady i dyskusje panelowe na sesjach plenarnych, i sesje warsztatowe w mniejszych grupach. Możliwe szczegółowe tematy to:
1.Czym jest rozwój zawodowy psychoterapeuty?
2.Rola superwizji w rozwoju zawodowym psychoterapeuty
3.Podstawowe zasady prowadzenia superwizji
4.Superwizja jako twórczy proces rozwoju – zróżnicowany w zależności od właściwości jej uczestników
5.Potrzeby szkolenia w superwizji z perspektywy superwizorów aplikantów
6.Możliwości doskonalenia szkolenia w superwizji z perspektywy prowadzących szkolenie
7.Specyfika superwizji psychoterapii dzieci i młodzieży – na ten temat planujemy całą odrębną sesję.
8.Co o superwizji powinno znaleźć się w projekcie Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty?
9.Jak wygląda proces kształtowania psychoterapeuty oraz superwizora w różnych podejściach do psychoterapii – czy można określić kanon podstawowej wiedzy i umiejętności uniwersalny dla różnych podejść a co jest obszarem specyficznym dla tych podejść? – na ten temat planujemy dyskusję panelową pomiędzy przedstawicielami różnych podejść.

Dotychczas czynne uczestnictwo w konferencji zadeklarowali: prof. David Orlinsky (University of Chicago), prof. Czesław Czabała, prof. Bogdan de Barbaro, Zofia MilskaWrzesińska, Krzysztof Klajs, prof. Krzysztof Rutkowski, prof. Irena Jelonkiewicz, dr Lidia Popek, Monika Misiec, Katarzyna Szymańska, Lucyna Lipman, Małgorzata Kowalcze, Jarosław Gliszczyński, Roman Ciesielski, Rafał Antkowiak, Maciej Wilk i Maria Marquardt. Superwizorzy aplikanci obu sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będą mogli uczestnictwo w konferencji zaliczyć jako 15 godzin obowiązkowego szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora.

Organizatorzy konferencji zdecydowali się na taką jej formułę, która umożliwiłaby nie tylko uczestnictwo w merytorycznych częściach programu, ale również dawałaby okazję do wielu spotkań integrujących nasze środowisko. Nie bez znaczenia jest też możliwość odpoczynku i relaksacji w basenie, jacuzzi oraz różnorodnych saunach w ramach opłaty konferencyjnej.

Stąd bierze się to, że opłata konferencyjna ma charakter „all inclusive”. Będzie obejmowała zarówno koszty związane z samą konferencją, jak i koszty dwóch noclegów, wszystkich posiłków, uroczystej kolacji w sobotę oraz dostępu do basenu, jacuzzi oraz saun.

W pierwszej kolejności będziemy przyjmować zgłoszenia uczestnictwa od osób decydujących się na tę wersję „all inclusive”. dopiero od 1 lipca, jeśli zostaną jakiekolwiek wolne miejsca będzie możliwe wniesienie opłaty tylko za uczestnictwo w konferencji (bez noclegów i posiłków) – będzie ona wtedy wynosiła nie mniej niż 700zł.

Opłaty
Wpłata do 15.04.2022r. – 1250zł
Wpłata od 15.04 do 30.06. -1450zł
Wpłata od 1.07. do 9.09. – 1700zł

Te kwoty dotyczą miejsca w pokoju dwuosobowym. Dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 400zł. Na formularzu zgłoszeniowym można poinformować z kim chce się dzielić pokój. W przypadku chęci zamieszkania w pokoju jednoosobowym proszę zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i zadeklarować dopłatę w kwocie 400zł.

Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata za samo uczestnictwo w konferencji (możliwa dopiero po 1.07.2022r.) – 700zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP nr 50 1020
1068 0000 1802 0072 6281 z dopiskiem od kogo i Konferencja Superwizorów 2022r.

Kontakt z organizatorami: konferencjasuperwizorow2022@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. Czesław Czabała

Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Krzysztof Klajs

P.O. Przewodniczącego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP
Michał Melonowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP
Jarosław Gliszczyńsk