Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

nieobce inne wspólne – praca z młodymi dorosłymi z zagranicy (Jagna Kazienko, Lucyna Bogacz-Jonas, Marta Kubisiak, Anna Nicieja, Michał Niewiński, Monika Mazur, Oliwia Maliborska, Magdalena Pająk, Alicja Strycharczyk) (Dzień: 22.10.2022, Godzina: 9.00 – 10.30)