Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Ramowy program Konferencji Trzech Sekcji „INNY W DOMU”

Gdańsk, 21 – 23 X 2022

 

 

21.10.2022 Piątek

 

13:00 – 14:00  Rejestracja

14:00.  Otwarcie konferencji

Film „Znak Dziedzictwa Europejskiego”

Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. Barbara Józefik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Jacek Maślankowski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności oraz przewodniczący pozostałych dwóch Sekcji: Łukasz Müldner – Nieckowski i Krystyna Mierzejewska – Orzechowska.

Sesja plenarna I

prowadzenie sesji: Barbara Józefik

* Joanna Tokarska – Bakir:  „Pochwała porażki”

Komentarz: Katarzyna Prot-Klinger

* Tomasz Stawiszyński: „Kim jest Inny? Próba ujęcia psychoanalityczno-filozoficznego”

Komentarz: Cezary Żechowski

Sesja plenarna II

Prowadzenie sesji: Jacek Maślankowski

* Marta Piegat – Kaczmarczyk, Viktoria Prokopuvnyk:  „Specyfika pracy wsparciowej i terapeutycznej z osobami z doświadczeniami uchodźctwa”

Komentarz: Krystyna Mierzejewska-Orzechowska oraz Izabela Trybus

Uroczystość wręczenia certyfikatów psychoterapeutom Sekcji Naukowej Psychoterapii  PTP i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP

Film „Przeszłość jest jak lampa p u wejścia do przyszłości”

Lampka ł

 

22.10.2022 sobota

9:00 Rozpoczęcie

Sesja plenarna III

Prowadzenie sesji:  Krzysztof Klajs

* Tadeusz Nasierowski: „Gdy Inny staje się Nikim”

* Irena Namysłowska: „Inny we mnie, inny w domu, inny w nas”

Komentarz:  Bogdan de Barbaro i Radosław Stupak

Sesja plenarna IV

Prowadzenie sesji: Hanna Pinkowska-Zielińska

* Bernadetta Janusz, Barbara Józefik: „Psychoterapia wobec zmienionego ciała: Inne – normalne? Chore –  utracone?”

Komentarz: Irena Namysłowska

* Cezary Żechowski: „Neuroróżnorodność czyli o odmiennych trajektoriach życia ludzkiego”.

Komentarz: Krzysztof Szwajca

*  Grzegorz Iniewicz „Inny: w poszukiwaniu siebie”

Komentarz: Katarzyna Schier

Spotkanie integracyjne  “KOLACJA, MUZYKA, WINO” (w tym koncert zespołu Zagan Acoustic)

 

Niedziela 23.10.2022

8:00 Rozpoczęcie

Informacja o stanie prac nad regulacjami prawnymi zawodu psychoterapeuty: Zofia Milska – Wrzosińska,  Krzysztof Klajs, Bogdan de Barbaro

Sesja plenarna V

Prowadzenie sesji: Bogdan de Barbaro

* Michał  Bilewicz, prof. UW:  “Polacy wobec obcych. Co zmienia postawy w ostatnich latach?”

  • Aleksandra Zapolska,  Lillia Andreieva, Olha Khmil: “Wyrwani z korzeniami. Specyfika psychologicznej interwencji w pracy z uchodźcami oraz pomoc w integracji i adaptacji  w Polsce”

*  Justyna Dąbrowska:  „Sąsiedzi. Rzecz o fali pomocy wobec Ukraińców, czyli co może się kryć pod altruizmem”

Komentarz:  Łukasz Müldner-Nieckowski i Maciej Pilecki

14:00 Przewidywane zakończenie  konferencji:  Przewodniczący Trzech Sekcji: Jacek Maślankowski, Łukasz Müldner – Nieckowski, Krystyna Mierzejewska – Orzechowska

 

Program będzie uzupełniany o równoległe sesje warsztatowe i wykładowe oraz doniesienia kliniczne.

Ponadto przewidujemy przerwy kawowe w poszczególne dni oraz przerwę lunchową w sobotę 22.10.