Trójkonferencja SNTR

Trójkonferencja

Zarząd SNTR PTP powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19.03.2022 r. w Krakowie:

mgr Jacek Maślankowski – przewodniczący

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii PTP, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Koordynator ds. psychoterapii w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, superwizor zespołów psychoterapeutycznych w Szpitalach w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi oraz Zespołu Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy. Prowadzi superwizję małych grup psychoterapeutów przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego, pomysłodawca i opiekun merytoryczny cyklicznych konferencji “Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią”, w latach 2017-2019 Kierownik Ośrodka Terapii Rodzin przy Centrum Medycznym w Bydgoszczy, Kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych “Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Superwizor w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną i grupową; dodatkowe zaciekawienia: literatura polska i skandynawska, jazz.
mgr Magdalena Grubich- vice-przewodnicząca
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekretarz Zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin ,,Na Szlaku”.
Pracuje z parami i rodzinami w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, pracuje z parami i pacjentami indywidualnymi z problemami seksualnymi.
Konsultuje rodziny z dziećmi z FASD.

mgr Marcin Woźniak- skarbnik
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię grup, par oraz indywidualną. Pracuje na Oddziale Dziennym CM Gizińscy, w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy oraz we własnym gabinecie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Zainteresowania: historia, literatura, dynamika systemów.

mgr Maciej Żurek- sekretarz
Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w Warszawskim Instytucie Psychoterapii i Kolektywie Terapeutycznym Psychologgia. Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz indywidualną osób dorosłych.

prof. dr hab. Barbara Józefik
Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Założycielka i wiceprezeska Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie.

Zainteresowania badawcze to psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, problematyka płci kulturowej, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości. Autorka książek: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej (2006); Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania (2014), współredaktorka m.in . Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (2003) Terapia rodzin a perspektywa feministyczna (2004), Koncepcja Przywiązania: od teorii do praktyki klinicznej (2008).

Członkini Editorial Board Contemporary Family Therapy, redakcji kwartalnika Psychoterapia, członkini American Family Therapy Academy, European Family Therapy Association, Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

mgr Hanna Pinkowska – Zielińska
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestniczyła w 2,5 letnim szkoleniu z Terapii Systemowej u prof. Ireny Namysłowskiej.
Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Współorganizatorka od kilku lat Spotkań Koncepcyjnych o Parze i Rodzinie. Zajmuje się także prowadzeniem superwizji indywidualnych i grupowych.

prof. dr hab. nauk med. Bogdan de Barbaro
Profesor dr hab. nauk med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, emerytowany profesor
zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993 – 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin
Katedry Psychiatrii UJ. W latach 2016 – 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w
Krakowie.

Komisja Rewizyjna:
mgr Jadwiga Śliwczyńska
mgr Marek Marosek
dr Roman Pracki

Komisja Etyki:
dr hab. Mariusz Furgał
dr Wojciech Drath
mgr Monika Kozak – Czekanowska
mgr Bożena Winch